U Lukavcu je trenutno jedna od najvažnijih tema političkih prepirki cijena toplotne energije, ali niko od aktera ne spominje način obračuvanja njene potrošnje.

 

Naime, vijećnici su 2011. godine donijeli Odluku kojom su osudili građane da na najteži mogući način dobiju mogućnost ugradnje mjerača, tj. kalorimetra u svoj stambeni ili poslovni objekat. Tim povodom se oglasio Dino Osmanović, potpredsjednik Naše stranke Lukavac:

 

„Vijećnici su 2011. godine donijeli Odluku o snabdijevanju toplotnom energijom na području općine Lukavac u kojoj, u članu 12 stav 2, piše:

 

Korisnici toplotne energije u objektima kolektivnog stanovanja, koji čine energetsku cjelinu, obračun, odnosno, mjerenje utrošene količine toplotne energije za svaki stan, odnosno, poslovni prostor, posebno, mogu ostvariti ukoliko svi u isto vrijeme ugrade mjerne uređaje – kalorimetre.

 

Naša stranka Lukavac podnijet će inicijativu OV Lukavac da se ovaj stav promijeni već na narednoj sjednici i da glasi:

 

Korisnici toplotne energije u objektima kolektivnog stanovanja u kojima je moguće izvršiti mjerenje utrošene količine toplotne energije za svaku stambenu jedinicu, odnosno poslovni prostor. Ovo pravo mogu ostvariti pismenim zahtjevom i uz samofinansiranje ugradnje mjerača, tj. kalorimetra.

 

Također, Naša stranka će predložiti dodavanje stava 4 da se u objekte čiji je sistem cijevnog razvoda takav da ne omogućuje ugradnju kalorimetra može ugraditi zajednički mjerač i ponuditi mogućnost ugradnje individualnih mjerača čiju nabavku samofinansira etažni vlasnik. Za to je trenutno potrebna saglasnost svih etažnih vlasnika, a u izmjeni koju predlaže Naša stranka dovoljna će biti većina od 51 posto.

 

Sada imamo situaciju da građani žive u energetski efikasnim zgradama koje imaju mogućnost pojedinčanog obračuvanja potrošnje toplotne energije putem kalorimetra, ali im to nije dozvoljeno jer je potrebno da svi vlasnici u isto vrijeme ugrade kalorimetre, što je besmisleno. Dok građani koji su kupili stan u nedavno izgrađenim zgradama imaju već postavljene kalorimetre i plaćaju dosta manje račune za grijanje. To je diskriminacija. Građani moraju plaćati onoliko koliko potroše. Sve ovo važi i za zgrade starije gradnje, koje mogu imati zajednički kalorimetar ili ugrađene individualne mjerače na radijatorima u stanu“, izjavio je Osmanović.

 

Osmanović najavljuje da će Naša stranka od Općinskog vijeća tražiti da se građanima ponovo da mogućnost privremene odjave sa sistema centralnog grijanja iako će ovaj problem biti riješen kada se dozvoli potrošačima ugradnja mjerača.

 

Sada imamo Odluku Upravnog odbora preduzeća da građani ne mogu privremeno odjaviti korištenje usluge, što nije u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača Bosne i Hercegovine. Znamo da postoje razne malverzacije od strane građana, ali znamo i da postoje efikasni sistemi zaštite kojima se mogu spriječiti takve malverzacije. Ne treba na pojedinačne slučajeve gledati kao cjelinu“, zaključio je Dino Osmanović, potpredsjednik Naše stranke Lukavac.

 

Naša stranka Lukavac od Općinskog vijeća i vijećnika očekuje da se uvaže prijedlozi i zaustave manipulaciju, kao i monopolističku politiku i da počnu slušati glas potrošača i građana.

 

Od Općine Lukavac, nakon usvajanja ovih izmjena, očekuju da građanima subvencionira dio troškova za nabavku mjernih uređaja kako bi zaštitili okoliš i uštedili energiju.

Komentari

Prethodni članakTri medalje sa Federalnog prvenstva za KK Sensei Turija-Lukavac
Naredni članakPotvrđen prvi slučaj koronavirusa u FBiH