Općina Lukavac
Općina Lukavac

Gradska izborna komisija Lukavac obavještava građane i građanke koji imaju status raseljenog lica da zahtjev za određivanje ili promjenu biračke opcije mogu podnijeti lično Centru za birački spisak Grada Lukavac, kancelarija broj 47, svakim radnim danom od 07:00 do 15:30 sati.

 

Određivanjem ili promjenom biračke opcije raseljena lica se mogu izjasniti da li žele glasati:

– za općinu/grad u kojoj/em su imali prebivalište prema posljednjem popisu stanovništva, u kom slučaju se izjašnjavaju i o načinu glasanja lično ili u odsutnosti;

– za općinu/grad u kojoj/em imaju prijavljeno boravište, pod uslovom da predoče dokaze da imaju prijavljeno boravište u toj općini/gradu najmanje 6 (šest) mjeseci prije dana izbora.

Uz zahtjev za promjenu ili određivanje biračke opcije (PBO-1 obrazac) raseljeno lice je dužno zaposlenom nadležnog Centra za birački spisak predočiti jedan od važećih originalnih dokumenata

( lična karta, pasoš, vozačka dozvola), a u u spis koji vodi nadležni Centar dostaviti kopiju jednog od važećih identifikacionih dokumenata ( lična karta, pasoš, vozačka dozvola).

Krajnji rok za određivanje ili promjenu biračke opcije je 23.07.2024. godine.

Napomena:

Raseljena lica koja u navedeno periodu ne podnesu zahtjev za promjenu ili određivanje biračke opcije biti će upisana u Centralni birački spisak za općinu/grad u kojoj/em su bila upisana na posljednjim izborima, a lica koja uopšte nisu bila upisana u birački spisak biti će upisana u Centralni birački spisak za općinu/grad u kojoj/em su imala prebivalište prema posljednjem popisu u BiH.

Obrazac:

Komentari

Prethodni članakGradonačelniku Lukavca uručena zlatna plaketa Sindikata državnih službenika i namještenika
Naredni članakPutna deblokada: Dokle će Tuzlanski kanton biti crna rupa?